Vi gir svømmeopplæring til barn

 

 Covid19-tiltak: 

  • Vi ber dere følge alle gjeldene råd fra FHI
  • ingen syke eller med covid-19-symptomer skal møte på svømmekurs.
  • Det gjennomføres normal opplæring for barn. Aktiviteter gjennomføres og organiseres i mindre grupper med hver sin instruktør. Husk 1m avstand mellom voksne i bassenget.
  • Det er faste grupper, og det holdes 1m avstand mellom gruppene.
  • Når det er behov for at instruktør fysisk veileder barnet, kan det kan være normal kontakt. Dersom noen foresatte vil at instruktør ikke har nærkontakt med barnet, må dette avklares med instruktøren i hvert tilfelle.
  • De voksne som følger barna skal sikre at smittevernreglene følges i garderobe og dusj. 1-metersregelen må overholdes. Det skal praktiseres god hygiene (håndvask etc). Dusjing uten badetøy før aktivitet for alle som skal i bassenget.Det er påbudt med badehette for alle i bassenget, og hårvask er ikke nødvendig. Badstuer er stengt.
  • Etter kurstimen er slutt, venter dere i bassengområdet til neste gruppe er startet i bassenget før dere går til dusj/garderobe.
  • Vi ser klart utfordringer ift dusj og garderobe. PGA kødannelse i dusjen etter endt svømmetime, ber vi alle sløyfe hårvask. Vi ber voksne dusje hjemme etter svømmetimen.
  • Voksne som ikke skal delta i bassenget, kan få oppholde seg i bassengområdet uten å gå gjennom garderobe/dusj. Husk å bytte til hensiktsmessig fottøy, evt. barbeint.